Du

Dygnet

– Du, din roll, situation, utmaningar, framtida val

tbp

Där är tillfällen då vi inte har tiden för långa program av stöd och utbildning. I ett allt snabbar tempo och behov av nya vägar.. Kan vår insats ”Dygnet” vara en bra tjänst för er. Vi kallar den dygnet, men det behöver inte vara ett dygn. Utan det handlar om att sätta en person i fokus.
Här får du under en begränsad tid jobba med dina frågor och utmaningar. Det är en kombination av utbildning, träning, handledning och att få återkoppling. Dygnet hjälper till med att se nuläget och önskat läge och mål. Samt hitta ”vad” som ska till, och ”hur” det ska genomföras. ”Big Picture” är vår benämning på din resa.

 
Dygnet avslutas med återkoppling till organisationen.