Mötet

hand_appVill ni vässa möteskraften?

Våra möten är viktiga, till och med mycket viktiga. Där ska vi träffas för och lyfta de rätta frågorna som driver vår verksamhet framåt.

Men hur är det då?

Varför är så många omotiverade runt och i mötet?

Våra möten är för många, för långa och ger inget. Vi är ofokuserade, vi lyssnar inte på varandra och vet inte om det tog oss framåt. Telefoner, datorer och deltagare som inte är förberedda stör. Vi sitter bara och rapporterar och vissa pratar alltid.

Mötet tar energi, istället för att ge energi.

Vår tjänst F24Meeting stöttar er i arbetet med att utveckla era möten. Det bygger på några få delar. Det är enkelt, snabbt, tydligt och ger alltid resultat.

Så här fungerar det

Efter mötet gör ni skattning av det möte ni just avslutat. När alla svarat inom ett dygn får ni gruppens gemensamma resultat. Skattningen gör ni i telefonen eller via datorn. Det samlade resultat är det första ni lyfter i nästa möte. Det resultat visar vad ni ska vara nöjda med och vad som som behöver ges mera fokus för att skapa det rätta mötet.

a4    a3

Det går snabbt att uppskatta mötet och det är enkelt att se resultatet.

Det gröna resultatet ska ni vara nöjda med, och måna om. Det som är gult, ja det bör ni fånga upp. Det röda resultatet ges utrymme att diskutera i mötet och där skapar ni en handlingsplan. Vi vill skapa möten som utvecklar och driver verksamheten i bestämd riktning och där deltagarna har högt deltagande.