Teamet

Ska ni gå långt?

Gå tillsammans!

Kraften av ett team som tillsammans driver och utvecklar verksamheten är stark och klart avgörande för infriande av satta mål. Där mår deltagarna bra, och vill och får tillhöra teamet samt fullt ut accepterat uppgiften.

Våra tjänster stärker och bygger mogna team som levererar och tar ansvar.

 

Teambook

Team är nyckeln

På alla arbetsplatser finns det team som levererar fantastiskt bra. Och som gillar måndagar.

Vi vill att det ska vara så för alla.

Vi tror nämligen att människor kan vara briljanta på jobbet. Att de vill och kan bidra till en effektivare vardag. Till nöjdare kunder. Till bättre resultat. Och gilla det.

Effektiva team är en nyckel i moderna verksamheter. Det är i uppdragsfokuserade, villiga och kreativa team som framtiden skapas.

Och den vill vi vara med att skapa.

Vi har knäckt koden

Efter ett långt utvecklingssamarbete har vi ”knäckt koden” för hur vi får team att utvecklas och leverera mätbart högre effektivitet, kvalitet och välmående. Detta med extremt liten insats – och hållbart över tid. På vetenskaplig grund – med våra smarta processer – och vårt digitala stöd
har 100-tals grupper blivit team.

Hur vill du ha det?

gruppteam2

Grupp-kultur                           eller
Fokus på egna behov
Tar energi att gå till jobbet
Försiktighet
Lyder
Ledarberoende
Trygghetssökande
Gör det som förväntas
Konsumerande
Hittar problem
Skyller på andra
Av plikt
Tar emot

Team-kultur
Fokus på uppdraget
Själva jobbet tar energi
Tar initiativ
Påverkar
Självgående
Förändringsbenägna
Skapar och utvecklar
Medskapande
Löser problem
Hur kan vi bidra?
Av lust
Bidrar

GDQ, Group Development Questionnaire, är det första vetenskapligt validerade
mätinstrumentet för arbetsgruppers mognad och effektivitet.
Det visar oss också varje enskild grupps viktigaste utvecklingsområde.

Effektiv vardagsprocess

Teambook är ett helt unikt digitalt stöd för arbetsgrupper som vill jobba ännu bättre tillsammans. Systemet följer och stöttar att arbetsgruppen verkligen gör de förändringar de bestämt sig för!

Att bli ett effektivt, välmående och utvecklande team kräver inga resor
till fina vinslott. Det är ett vardagsgöra.
Små, men viktiga, förändringar som vi kan hjälpa teamet att
sätta fingrarna på.

Vi jobbar med korta, effektiva konsultinsatser. Och kompletterar med löpande uppföljningar i Teambook. Då går det inte att smita från vad man lovat varandra att förbättra i teamet. Det blir ju inte skillnad förrän man gör skillnad. Sorry 🙂

teambook

 

Utveckling sker i vardagen

 

Varför gör man så här?

varfor1

Bara 15% av vanliga utvecklingsinsatser blir en del av vardagen…
(Robert O Brinkerhoff, 2008)

.

varfor2

50% menar att det beror på bristen på uppföljning…
(Brent Peterson, 2009)

När det är så här

varfor3

90% av lärandet sker istället i vardagen, i relation med andra på jobbet och genom att prova och få erfarenhet.
(Josh Bersin & Associates, 2008)

Fler ändringsbara tjänster i Teambook som stärker utvecklingen i vardagen

 

gubbar

Skräddarsydda uppföljningar. Följ löpande upp hur det går för teamet – direkt kopplat till de åtaganden de tagit på sig. ”Gubbarna” visar vilka frågor de löser – och vilka som kan behöva mer stöd.

Följ teamet. Håll dig själv, en konsult eller en övre chef löpande uppdaterad med hur det går för teamet. Det gör det lätt att coacha, med rätt insatser i rätt tid.

Tips. Hjälp teamet att hålla fokus på rätt frågor. I tips från coachen kan du varje vecka skicka ut smarta tips – antingen specialgjorda för er organisation eller de som redan finns i Teambook.

Feed-skolan. Stötta en aktiv och levande feedback-kultur i organisationen. Feed-skolan innehåller 15 individuella uppdrag och ”lektioner” kopplade till feedback, Feed Forward och Feed Now.

Dagens beröm 🙂 På tal om att skapa positiva kulturer: Vem kommer att få beröm av vem idag? Och vem ger mest beröm i teamet den här veckan? Spänningen är olidlig 🙂
Uppgifter. Är det värt 5 minuter i veckan att öka välmåendet, effektiviteten och kvaliteten? Uppgifterna ger teamets alla medlemmar en möjlighet att reflektera över vanliga fällor och genvägar.

GDQ-mätningar. Vi är de enda i världen som fått tillstånd att använda de validerade GDQ-mätningarna i vårt egna system. Enklare och smidigare för den som är GDQ-licensierad.

Dygnet

Dygnet

– Du, din roll, situation, utmaningar, framtida val

tbp

Där är tillfällen då vi inte har tiden för långa program av stöd och utbildning. I ett allt snabbar tempo och behov av nya vägar.. Kan vår insats ”Dygnet” vara en bra tjänst för er. Vi kallar den dygnet, men det behöver inte vara ett dygn. Utan det handlar om att sätta teamet i fokus.
Här får ni  under en begränsad tid jobba med era frågor och utmaningar. Det är en kombination av utbildning, träning, handledning och att få återkoppling. Dygnet hjälper till med att se nuläget och önskat läge /  mål. Samt hitta ”vad” som ska till, och ”hur” det ska genomföras. ”Big Picture” är vår benämning på er resa.
Dygnet avslutas med återkoppling till organisationen.